19 czerwca 2017 - Mt 5, 38-42

Inteligencja to także umiejętność skutecznego zachowania się w konkretnej sytuacji, wybranie odpowiednich środków do realizacji celu.

Jezus nie mówi, żeby w ogóle nie zwalczać zła, ale by go nie pomnażać; raczej inspirować człowieka do refleksji i zmiany postępowania.

Okazanie miłości wyzwala w ludziach to, co najlepsze, porusza obszary dobra, o których sami nie wiedzą; nie tylko w nich - także i w nas.