15 lipca 2017 - Mt 10, 24-33

Tchórzostwo jest brakiem odwagi w kontaktach z innymi.

Ludzie mogą tylko zabić ciało; powinniśmy bać się o duszę.

Męstwo duchowe to podstawa dzielności i odwagi cywilnej.