16 lipca 2017 - Mt 13, 1-9

W naszych działaniach, także ewangelizacyjnych, często oczekujemy dużej skuteczności i szybkich efektów.

Jezus wylicza cztery rodzaje gleby: drogę, skały, ciernie i ziemię żyzną, z których tylko ostatnia wydaje plon.

Może najważniejsze w naszej pracy jest to, że staramy się dawać nadzieję - zauważa siostra Anna Bałchan.