18 lipca 2017 - Mt 11, 20-24

Stefan Bratkowski zauważa, że problemem nie jest zdobycie informacji, lecz krytyczne czytanie, słuchanie i oglądanie, by dojść do prawdy.

Jezus czyni wyrzuty mieszkańcom miast, w których dokonał najwięcej cudów, że nie wyciągnęli właściwego wniosku i się nie nawrócili.

Oceniając ludzi i wydarzenia patrzmy głębiej, nie ograniczajmy się jedynie do wymiaru materialnego, który jest tylko częścią rzeczywistości.