12 sierpnia 2017 - Mt 17, 14-20

Rezygnujemy z pewnych celów, bo nie wierzymy we własne siły i możliwości.

Dzięki wierze tak małej jak ziarnko gorczycy, człowiek może "przenosić góry".

Podstawą wiary w siebie jest pewność, że Bóg jest realnie obecny w naszym życiu.