11 października 2017 - Łk 11, 1-4

Problem skupienia na modlitwie dotyczy nie tylko świeckich, ale także osób duchownych i zakonnych.

Uczniowie proszą Jezusa, by nauczył ich modlić się, bo Bóg wie najlepiej, jak należy do Niego mówić.

Aby Go usłyszeć, trzeba zdać sobie sprawę z Jego obecności i starać się wtedy nie myśleć o niczym innym.