12 października 2017 - Łk 11, 5-13

Omijamy ludzi natrętnych, którzy nam się narzucają i naprzykrzają, nie przyjmując do wiadomości odmowy.

Natarczywość w relacjach międzyludzkich to wada, ale może być zaletą na modlitwie, w kontakcie z Bogiem.

Często modlitwy wydają się nieskuteczne, bo prosimy bez wiary, szukamy pobieżnie, kołaczemy zbyt cicho.