13 października 2017 - Łk 11, 15-26

Jesteśmy zaskoczeni, gdy już niedługo po spowiedzi popadamy w dawne, czasem gorsze grzechy.

Nieczysty duch wraca do wysprzątanego wnętrza czyniąc w nim jeszcze większe spustoszenie.

Spowiadajmy się od razu po popełnieniu grzechu ciężkiego, a nie tylko z okazji świąt i uroczystości.