14 listopada 2017 - Łk 17, 7-10

Częste używanie słowa "dziękuję" świadczy o grzeczności i dobrym wychowaniu.

Apostołowie to słudzy nieużyteczni, którzy nie powinni liczyć na podziękowania.

To czyniący dobro powinien dziękować Bogu za łaskę, dzięki której może to robić.