15 listopada 2017 - Łk 17, 11-19

Dopominanie się wdzięczności jest nietaktem i brakiem kultury.

Dlaczego Jezusowi tak zależy na podziękowaniach trędowatych?

Wdzięczność za otrzymane od Boga łaski umacnia naszą wiarę.