7 grudnia 2017 - Mt 7, 21. 24-27

Lizus to osoba komplementująca kogoś wyżej postawionego, w celu pozyskania jego względów.

Jedni uczniowie mówili "Panie, Panie", a inni, jak Jakub i Jan, prosili o najwyższe stanowiska.

Dzisiejsza przestroga Jezusa to aluzja do tych, którzy instrumentalnie traktują Kościół i kapłanów.