13 stycznia 2018 - Mk 2, 13-17

Caravaggio namalował zaskoczonego celnika Mateusza, który nie dowierza, że Jezus powołuje właśnie jego.

Jezus wybiera na swojego ucznia człowieka podejrzanej profesji, powszechnie uważanego za grzesznika.

Mateusz napisał jedną z Ewangelii i działał wśród pogan; jego imię w języku hebrajskim znaczy "dar Boga".