11 lutego 2018 - Mk 1, 40-45

Uwikłanych w grzechy, nałogi, mających odmienne poglądy, traktujemy jak trędowatych.

Jezus wbrew prawu dotyka trędowatego, uzdrawiając go i włączając na powrót do wspólnoty.

O wiele łatwiej jest wykluczyć człowieka "trędowatego" niż uzdrawiająco go "dotknąć".