12 lutego 2018 - Mk 8, 11-13

Któż nie chciałby spotkać się z Jezusem, Maryją i Świętymi, którzy potwierdziliby naszą wiarę.

Jezus nie chce dać żadnego znaku, gdyż faryzeusze swoją prośbą chcą Go "wystawić na próbę".

Podstawą wiary nie są objawienia, cuda i wskrzeszenia, ale jedność z Bogiem przez sakramenty.