13 lutego 2018 - Mk 8, 14-21

Najmądrzejszą rzeczą jest czas, ponieważ pamięta oraz wyjawia wszystko - zauważył Tales z Miletu.

Człowiek, tak jak uczniowie Jezusa, ma skłonność do szybkiego zapominania dobra, którego doświadczył.

Bądź wdzięczny za dar najmniejszy, a staniesz się godny otrzymywać większe - pisał Tomasz a Kempis.