14 lutego 2018 - Mt 6, 1-6. 16-18

Kolorem Wielkiego Postu jest fiolet, który powstaje z przemieszania błękitu i czerwieni.

Błękit symbolizuje świat duchowy i nadprzyrodzony; czerwień - ziemski i zmysłowy.

Fiolet jest obrazem człowieka przywiązanego do materii, ale tęskniącego za niebem.