14 marca 2018 - J 5, 17-30

Mówimy o "wierzących niepraktykujących" tak jakby możliwa była wiara bez świadectwa.

Jezus uczy, że los człowieka po śmierci zależeć będzie od jego dobrych i złych czynów.

Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków (Jk 2, 26).