15 kwietnia 2018 - Łk 24, 35-48

Modlimy się tylko za dusze zmarłych, bo ciało po ¶mierci ulega procesowi rozkładu.

Zmartwychwstały Jezus nie jest duchem, uczniowie mog± dotkn±ć także Jego ran.

Pomimo przyszłego unicestwienia ciała, ma ono istotne znaczenie w życiu doczesnym.