15 maja 2018 - J 17, 1-11a

Ludzi, których uznajemy za godnych czci wychwalamy najczęściej słowami.

Jezus otoczył chwałą Ojca wypełniając Jego wolę i objawiając światu Jego miłość.

Opowiadanie o swojej wierze nie poparte czynami nie jest wychwalaniem Boga.