16 maja 2018 - J 17, 20-26

Utożsamiamy często pojęcie "jedności" z "jednolitością" - która wyklucza jakąkolwiek różnorodność.

Jezus modląc się o jedność dla uczniów chce, by działali we wspólnym celu, ale każdy na swój sposób.

Czasem w ewangelizacji nie doceniamy ludzi oryginalnych, stosujących niekonwencjonalne metody.