17 maja 2018 - J 17, 20-26

Dziś, im ciaśniej w świątyni, im trudniej jest klęknąć, tym jestem szczęśliwszy z przebywania z braćmi - wyznaje Wojciech Kilar.

Warunkiem jedności, o którą modli się Jezus, jest nie tylko wspólna wiara, ale także chęć zrozumienia bliźniego; umiejętność empatii.

Jak zauważa ojciec Anzelm Grun, jeśli ktoś nie potrafi kontaktować się z drugim człowiekiem, to traci również kontakt z samym sobą.