12 czerwca 2018 - Mt 5, 13-16

Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego - nakazuje Jezus.

Matka Teresa mówiła: Jesteśmy jak kable elektryczne, które same w sobie są bezużyteczne, dopóki nie popłynie przez nie prąd.

Każdy człowiek jest takim drutem, Bóg natomiast prądem; tylko od nas zależy, czy ten "prąd" będzie płynąć i oświetlać innych.