13 czerwca 2018 - Mt 5, 17-19

Jezus podkreśla znaczenie przykazań, gdyż bez nich nie ma życia religijnego, a nawet społecznego.

Jak stwierdził Paweł Królikowski: "Jeśli dziesięć przykazań wymyślił człowiek, był to geniusz [...].

Jeżeli jest to dar od Boga, to w ogóle nie mamy nic do gadania - trzeba to czytać i brać do siebie".