14 czerwca 2018 - Mt 5, 20-26

Nikt nie wymagał od o. Maksymiliana Kolbego, by oddał życie za bliźniego, nikt nie nazwałby go tchórzem, gdyby tego nie zrobił.

Jezus uczy, że powinniśmy być doskonalsi od uczonych w Piśmie i faryzeuszy; dawać ludziom więcej niż wymagają przykazania.

Gdy w tygodniu przypada święto, wierni pytają, czy trzeba iść do kościoła; gdy słyszą, że tak, czasem mówią: "Trudno, pójdę!".