8 sierpnia 2018 - Mt 15, 21-28

Niektórzy próbują na siłę nawracać wyznawców innych Kościołów, wyznań czy religii.

Jezus mówi, ze jest posłany przede wszystkim do owiec, które poginęły z domu Izraela.

Skuteczną siłą każdej wspólnoty jest gotowość jej członków do nawracania siebie.