9 sierpnia 2018 - Mt 25, 1-13

Jak zauważa Carlo Carretto, wezwanie Boże dociera do nas głosem tak delikatnym, że potrzeba pełnej wewnętrznej ciszy, by je usłyszeć.

Nierozsądne panny, które zapomniały zabrać oliwę do swoich lamp, nie zrobiły tego celowo; zapewne w ich życiu brakowało skupienia.

Podczas kazania myślą o piersiach Julki, o słoniu, o cenie masła i o Nowej Gwinei - pisze Czesław Miłosz w poemacie Ksiądz Seweryn.