10 sierpnia 2018 - J 12, 24-26

W filmie Anioły w Ameryce wychowany wśród mormonów Joe odkrywa, iż posiada skłonności homoseksualne i nie kocha swojej żony. Załamany wyznaje: - Modlę się o to, żeby Bóg mnie zmiażdżył, rozbił na kawałki i poskładał od nowa.

Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity - mówi Jezus, odwołując się do naturalnego w przyrodzie procesu obumierania, także ciągłego rozwoju życia duchowego.

Bohater opowiadania Sławomira Mrożka kupił komputer diagnostyczny, który miał podawać informacje o jego stanie dyspozycji intelektualnej; po podłączeniu się do urządzenia, natychmiast ukazała się karteczka: Co ten pajac jeszcze tu robi?