20 sierpnia 2018 - Mt 19, 16-22

To naturalne, że biedny wyobraża sobie szczęście jako posiadanie dóbr materialnych.

Bogaty odchodzi od Jezusa zasmucony, bo nie chce zrezygnować ze swoich posiadłości.

Nie musimy oddawać majątku, ale czy umielibyśmy bez rozpaczy przyjąć jego stratę?