11 października 2018 - Łk 11, 5-13

Naprzykrzać się oznacza zachowanie nieprzyjemne oraz negatywne, zaś jednym z jego synonimów jest natręctwo.

W stosunku do siebie Jezus nie tylko dopuszcza takie niekulturalne zachowanie, ale nawet wzywa do natarczywości.

Czasem Bóg nie od razu odpowiada na prośby, dając nam szansę, by przez ustawiczną modlitwę do Niego się zbliżyć.