7 listopada 2018 - Łk 14, 25-33

Paul Ricoeur wspomina słowa człowieka, który zawsze nosił przy sobie Biblię i matematyczne dziełko: "W moim życiu, stanowią jedno".

Jezus zachęca do kalkulacji i obliczeń również w sprawach duchowych i religijnych, by sensownie i skutecznie zaplanować swój rozwój.

Bartłomiej Dobroczyński uważa, iż cechą inteligencji religijnej jest zdolność widzenia całości, interpretowanie rzeczy w szerszym kontekście.