8 listopada 2018 - Łk 15, 1-10

Ksiądz Józef Tischner uważa, że spowiednik i każdy chrześcijanin nie powinien wcielać się w rolę sędziego, prokuratora i oficera śledczego.

Dla Jezusa grzesznik jest człowiekiem zagubionym, nie czeka aż sam się nawróci, ale idzie go szukać; a potem raduje się z jego powrotu.

Trzeba mieć więcej zrozumienia i współczucia dla człowieka, nawet na dnie jego upadku i zatracenia się - mówi ks. Wacław Hryniewicz.