9 stycznia 2019 - Mk 6, 45-52

Wilfrid Stinissen zauważa, że czasem rano mówimy: "Dobrze spałeś?", ale wieczorem nie pytamy: "Czy dobrze czuwałeś?".

Jezus krocząc po Jeziorze chciał ominąć uczniów znajdujących się w łodzi; gdyby nie czuwali, to nie dostrzegliby tego cudu.

Symbolem czujności jest także kogut: przez całą noc czuwa, wypatrując słońca, by rozpoznać jego nadejście i ogłosić światu.