10 stycznia 2019 - Łk 4, 14-22a

Podczas niedzielnej Mszy zamiast drugiego czytania lektor ponownie odczytał pierwsze; nikt nie dostrzegł pomyłki, nawet celebrans.

Wydaje się, że słuchacze, dziwiąc się pełnym wdzięku słowom Jezusa, większą uwagę zwracali na formę wypowiedzi, niż na treść.

Skarżymy się, że Bóg milczy, tymczasem to my, często zanurzeni w zgiełku, nie potrafimy słuchać - przypomina Andrea Tornielli.