11 stycznia 2019 - Łk 5, 12-16

Modlę się do mego podręcznego Boga. / Bo On musi mieć miliardy uszu, / I jedno ucho ma dla mnie zawsze otwarte - pisze Czesław Miłosz.

Prosząc Boga o pomoc w różnych sprawach, rzadko dodajemy słowa trędowatego będące wyrazem wiary: "Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić!".

Wierzę: w słońce, nawet kiedy nie świeci; w miłość, nawet jeśli jej nie czuję; w Boga, nawet gdy milczy - napisali na ścianie ukrywający się Żydzi.