19 stycznia 2019 - Mk 2, 13-17

Nie jestem do końca z tego świata. Warto by znaleźć to inne miejsce, leżące poza murami. Lecz gdzie ono jest? - pyta Eugene Ionesco.

Celnik Lewi, czyli Mateusz, miał bardzo dobrą i pewną pracę, a jednak bez zastanowienia porzuca ją, by odpowiedzieć na wezwanie Jezusa.

Stefan Wilkanowicz uważa, że laicyzacja nie polega na tym, że ludzie tracą wiarę; jej przyczyną jest to, iż są bierni, nie myślą, nie szukają.