9 lutego 2019 - Mk 6, 30-34

Prawie w każdej parafii można spotkać osoby, które należą do wszystkich grup formacyjnych i stowarzyszeń.

Jezus nauczał nie dlatego, by zapełnić swój czas, ale miał świadomość, że jest potrzebny szukającym go ludziom.

Aktywność apostolska duchownych i świeckich jest wskazana i bardzo potrzebna, jednak istotny jest także jej cel.