11 lutego 2019 - Mk 6, 53-56

Obojętność to bierność, niechęć, nieczułość, niedbalstwo, ostatecznie tylko lenistwo - pisze Jerzy Surdykowski.

Zadziwia aż tak wielka gorliwość ludzi, którzy biegali po całej okolicy i na noszach przynosili chorych do Jezusa.

Angażując się, warto pamiętać, że nikt tak nie potrafi zaszkodzić jakiejś sprawie, jak jej nadgorliwy wyznawca.