24 lutego 2019 - Łk 6, 27-38

Anna Świderkówna mówi, jak zadziwiające jest wezwanie do kochania nieprzyjaciół; wydaje się niemożliwe do zrealizowania.

Przykazanie to jest często interpretowane niezbyt dosłownie, a nawet bywa ignorowane; traktowane jako zadanie dla świętych.

Czasem ludzie, których uważamy za nieprzyjaciół okazują nam pomoc, a przyjaciele udają, że nie widzą naszej trudnej sytuacji.