13 marca 2019 - Łk 11, 29-32

Z powodu rozwoju techniki i nauki życie toczy się znacznie szybciej; zafascynowani przyszłością, zapominamy o przeszłości.

Jezus wielokrotnie odwołuje się do żydowskiej tradycji; dzisiaj przypomina historię proroka Jonasza i mądrość Salomona.

Lekceważąc historię i tradycję, nie można zrozumieć i trafnie ocenić teraźniejszości, tego, co dzieje się z człowiekiem i światem.