21 marca 2019 - Łk 16, 19-31

Do przysłowia: "Historia jest nauczycielką życia" niektórzy dodają: która nigdy, nikogo i niczego nie nauczyła.

Bogacz cierpiący pośmiertne męki prosi, by przestrzec jego braci, na co Abraham odpowiada, że i tak nie uwierzą.

Także do sfery duchowej można odnieść słowa, iż w pewnym wieku jest się albo głupcem albo własnym lekarzem.