23 marca 2019 - Łk 15, 1-3. 11-32

O. Joachim Badeni cieszył się, kiedy po drugiej wojnie światowej stracił dwa majątki ziemskie: "Pieniądz szkodzi człowiekowi moralnie".

Kiedy młodszy syn, żyjąc rozrzutnie trwonił część majątku, zapewne robił to bezmyślnie; dopiero jego strata doprowadziła go do refleksji.

Jak mówi chińskie przysłowie: za pieniądze można kupić dom, ale nie rodzinne ciepło; zegar, ale nie czas; książkę, ale nie wiedzę i mądrość.