15 kwietnia 2019 - J 12, 1-11

Hipokryzja to udawanie szlachetności i troski, wprowadzanie innych w błąd co do swoich intencji, w celu osiągnięcia korzyści.

Jedynie Judasz, znany z nieuczciwego obrotu pieniędzmi, uznał, że obmycie stóp Jezusa drogocennym olejkiem jest rozrzutnością.

Jadwiga Staniszkis cytuje słowa Boya Georga: "Należę do tych, którzy chcą zbawić świat, ale jestem zbyt zajęty malowaniem brwi".