15 maja 2019 - J 12, 44-50

Akcentujemy czasem fakt, że Bóg osądzi czyniących zło i żyjących w grzechu.

Jezus przekonuje, że Jego celem nie jest osądzanie ludzi, ale ich zbawienie.

Wybrany styl życia ma jednak zasadniczy wpływ na zbawienie lub potępienie.