16 maja 2019 - J 17, 20-26

Ludzie budują przegrody, jednak do nieba one nie sięgają - powtarzał prawosławny duchowny o. Aleksander Mień.

Modląc się o jedność, akurat w czasie Ostatniej Wieczerzy, Jezus pokazuje jak ważna to sprawa dla chrześcijaństwa.

Ojciec Jan Andrzej Kłoczowski przestrzega, by "nie traktować ludzi innych religii jak durniów, których trzeba nawracać".