25 maja 2019 - J 15, 18-21

"Zaklinam was bracia, abyście pozostali wierni ziemi" - nawoływał Fryderyk Nietsche.

Świat nienawidzi uczniów Jezusa, bo nie są z tego świata - przywiązani do doczesności.

"Patrzył w niebo i pełniąc obowiązki, na ziemię mało zważał" - pisze Cyprian Norwid.