27 maja 2019 - J 15, 26-16, 4a

"Miej czas na uśmiech, bo to muzyka duszy" - twierdzi Święta Matka Teresa z Kalkuty.

Jezus obiecuje uczniom Ducha Świętego, czyli Pocieszyciela, który będzie świadczył o Nim.

"Śmiech do zbawienia nie jest koniecznie potrzebny, ale smutek wpycha w objęcia grzechu".