5 czerwca 2019 - J 17, 11b-19

Arcybiskup Józef Życiński przekonywał, że prawda nie leży pośrodku, ale tam, gdzie ją położono, trzeba się pochylić, by ją odkryć.

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus prosi Ojca, by "uświęcił" apostołów w prawdzie - czyli umocnił ich oraz uzdolnił do jej głoszenia.

Rabbi Hammel często powtarzał: "Wszystko na tym świecie można podrobić, ale nie prawdę, bo prawda udawana przestaje być prawdą".