6 czerwca 2019 - J 17, 20-26

Na świecie żyje ponad 2 mld chrześcijan, skupionych w licznych Kościołach i wyznaniach.

Jezus prosi Ojca o jedność dla swoich uczniów, która jest warunkiem skutecznej wiary.

Raz w roku przez tydzień modlimy się o jedność chrześcijan i często na tym poprzestajemy.