7 czerwca 2019 - J 21, 15-19

Wypominając ludziom nieodpowiednie zachowanie, stawiamy ich w nie-zręcznej sytuacji.

Pytając Piotra trzy razy o miłość, Jezus nawiązuje do jego trzykrotnego wyparcia się.

Delikatność w sytuacjach konfliktowych łagodzi emocje oraz inspiruje do refleksji.