10 czerwca 2019 - J 19, 25-27

Francesco del Cossa umieścił krzyż, Maryję i św. Jana na łuku przęsła. Postać Maryi jest zwarta i skupiona; ręką skierowaną w stronę krzyża czerpie z niego siłę.

Dzisiejszy tekst Ewangelii opisuje ostatnie chwile życia Jezusa. W scenie powierzenia ucznia opiece Maryi Kościół widzi znak oddania jej wszystkich ludzi.

Stojąc pod krzyżem, Maryja zachowuje się inaczej niż matki w podobnej sytuacji. Bardzo cierpi, ale nie rozpacza. Świadomie uczestniczy w zbawczej misji Jezusa.